1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932
1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932

$179,000

1229 E St Hwy 63, Burkeville, TX, 75932

13
Listing Agent: SHAWNA BRADLEY
Courtesy of: LIZ McCLURG, REALTORS -- 413184